ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google;

Περιεχ?μενα

SEO
0
paramarketing-N1-google
Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google; Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και σ?μερα σ’ αυτ? το σ?ντομο β?ντεο θα μιλ?σουμε για το ποιο? ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google. Το κ?νω αυτ? το β?ντεο λ?γω αγαν?κτηση?, γιατ? ?κανα μια μικρ? ?ρευνα…

Τα 20 ε?δη των backlinks για να ανεβε?τε στη Google

SEO
1 Σχ?λιο
paramarketing-20-backlinks-low
Τα 20 ε?δη των backlinks για να ανεβε?τε στη Google Υπ?ρχουν π?ρα πολλο? επικριτ?? του SEO και τη? βελτιστοπο?ηση? μ?σω backlinks, ?να? απ? του? μεγαλ?τερου? επικριτ?? του χτισ?ματο? συνδ?σμων ε?ναι και η Google, καθ?? και ?λοι οι δορυφ?ροι τη?, οι μεταπωλητ?? του Google Ads ? πρ?ην Google Adwords. Δεν ?χω…

Ε?ναι το WordPress το καλ?τερο για το SEO;

SEO
1 Σχ?λιο
paramarketing-wordpress-seo-low
? Ε?ναι το WordPress το καλ?τερο για το SEO; Το WordPress ε?ναι το πιο πετυχημ?νο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? με περισσ?τερε? απ? 75 εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει? αυτ? τη στιγμ?. Με τι? συνεχιζ?μενα ν?ε? δυνατ?τητε? που δ?νονται στο WordPress απ? τι? ν?ε? εκδ?σει?, τα πρ?σθετα και τα θ?ματα που υπ?ρχουν, το WordPress…

35 Μοναδικ?? ιδ?ε? για τρελ? website traffic

SEO
0
WEBSITE-TRAFFIC-TRELES-IDEES-1-LOW
? 35 Μοναδικ?? ιδ?ε? για τρελ? website traffic Σημε?ωση: Αυτ? το ?ρθρο το ?γραψα πρ?τη φορ? τον Ιο?λιο του 2014, αν και πρωτ?λειο για το blog μου, οι ιδ?ε? που περι?χει ε?ναι κλασικ?? και ?τσι το συμπλ?ρωσα, το αναν?ωσα και γ?ρισα και ?να εκπληκτικ? β?ντεο τον Δεκ?μβρη του 2020. Η…

Πω? να φτι?ξετε ?να authority site

SEO
1 Σχ?λιο
AUTHORITY-SITE-WIKIPEDIA
Πω? να φτι?ξετε ?να authority site Πω? να δημιουργ?σετε ?να ποιοτικ? site για τη Google που να βγα?νει πρ?το σε ?λε? τι? αναζητ?σει?, ?πω? η Wikipedia ?μα υπ?ρχε και σ?μερα αναλογ?α με τον αρχα?ο κ?σμο, το σημεριν? μαντε?ο των Δελφ?ν δε θα ?τανε τ?ποτε ?λλο απ? τη Google. Δοκιμ?στε να…

Γιατ? ε?ναι δυσκολ?τερο να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google

SEO
0
dyskolotero-va-vgeite-google-seo-low
? Γιατ? ε?ναι δυσκολ?τερο να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google Σ? αυτ? το β?ντεο – μ?θημα θα μιλ?σουμε γιατ? ε?ναι κ?θε φορ? πιο δ?σκολο να αν?βουμε στην πρ?τη θ?ση τη? Google και στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.thierry-serfaty.com, ε?μαστε SEO Agency και…

Πω? να γλιτ?σετε απ? το επ?μενο Google Update

SEO
0
pos-glitosete-google-update-1-low
? Πω? να γλιτ?σετε απ? το επ?μενο Google Update Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.thierry-serfaty.com, ειδικ?? στο SEO και τα τελευτα?α 8 χρ?νια ασχολο?μαι καθημεριν? σχεδ?ν με το SEO και τα τελευτα?α 20 χρ?νια με την κατασκευ? ιστοσελ?δων. Το σημεριν? β?ντεο αναφ?ρεται στο πω?…

Ανεβε?τε στη Google με το HARO Help A Reporter Out-Πληροφορ?ε? για δημοσιογρ?φου?

SEO
0
paramarketing-help-a-reporter-low
? Ανεβε?τε στη Google με το HARO Help A Reporter Out-Πληροφορ?ε? για δημοσιογρ?φου? Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.thierry-serfaty.com, ειδικ?? στο SEO, στο internet marketing και στο π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet. Στο σημεριν? β?ντεο θα μιλ?σουμε για το HARO,…

11 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ SEO TO 2021

SEO
0
paramarketing-seo2021-low
? 11 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ SEO TO 2021 Γεια σα? φ?λοι μου! Σ?μερα θα μιλ?σουμε για 11 τρ?που? ? συμβουλ?? για να κ?νετε SEO το 2021. Πριν μπο?με στο βαθ? θ?μα του SEO, στα βαθι? του SEO, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, ασχολο?μαι με το SEO…

AMAZON SEO: Πω? να βγ?λετε λεφτ? με την ?μαζον

SEO
2 Σχ?λια
amazon-seo
? AMAZON SEO: Πω? να βγ?λετε λεφτ? με την ?μαζον Μπορε? κ?ποιο? με την δ?ναμη του SEO να βγ?λει σ?μερα χρ?ματα με την ?μαζον; Υπ?ρχουν ακ?μα περιθ?ρια στην αγορ? για καινο?ριου? επιχειρηματ?ε? ? ?χουμε φτ?σει σε κορεσμ?; Διαβ?στε παρακ?τω. Ποιο? ε?μαι Γεια σα? φ?λοι μου ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?…

Content velocity VS link velocity: Π?σο γρ?γορα πρ?πει να δημιουργο?με περιεχ?μενο και backlinks;

SEO
6 Σχ?λια
content-velocity-link-velocity-paramarketing-low
? Content velocity VS link velocity: Π?σο γρ?γορα πρ?πει να δημιουργο?με περιεχ?μενο και backlinks; Γεια σα?, φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο ιδιοκτ?τη? του paramarketing blog, www.thierry-serfaty.com και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το content velocity εναντ?ον του link velocity. Πριν προχωρ?σουμε, κ?ντε like, γραφτε?τε στο καν?λι μου, πατ?στε…

Negative SEO: Πω? να προστατ?ψετε το site σα?

SEO
0
paramarketing-negative-seo-low
? Negative SEO: Πω? να προστατ?ψετε το site σα? Γεια σα? φ?λοι μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing SEO Agency στην Ελλ?δα και το εξωτερικ? και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το π?? να προστατε?σετε το site σα? απ? το αρνητικ? SEO. Πριν προχωρ?σουμε κ?ντε…

ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΣΑΣ

NOUMERO-ENA-PRAGMA-PARAMARKETING-1
? Το νο?μερο ?να πρ?γμα για να βγ?λετε λεφτ? απ? το site σα? Γεια σα? φ?λοι μου! Σ?μερα θα μιλ?σουμε για το ?να και μοναδικ? πρ?γμα που χρει?ζεται το site σα? για να μπορ?σει να αποδ?σει, να σα? βγ?λει λεφτ? και να ε?ναι κερδοφ?ρο. Το ε?πα σε 3 λ?ξει?, Μ?λλον…

Τι ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι?;

SEO
0
ΤΙ-ΕΙΝΑΙ-ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ-KEYWORDS-LOW
? Τι ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι?; Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι οι ?ροι αναζ?τηση? που καθορ?ζουν ποιο θα ε?ναι το θ?μα του περιεχομ?νου μια? σελ?δα ? ?ρθρου απ? την ιστοσελ?δα σα?. Απ? την πλευρ? του SEO, ε?ναι οι λ?ξει? και οι φρ?σει? που οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα?…

7 Growth hacks στο SEO που θα αυξ?σουν του? πελ?τε? σα? κατ? 100%!

SEO
0
7-growth-hacks-SEO-paramarketing-LOW
? 7 Growth hacks στο SEO που θα αυξ?σουν του? πελ?τε? σα? κατ? 100%! Τι ε?ναι αυτ? που θα δ?σει την μεγαλ?τερη ?θηση στην ιστοσελ?δα σα? ? στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση σ?μερα; Αλλ? και τον επ?μενο χρ?νο ? και την επ?μενη δεκαετ?α; Μα το αναπτυξιακ? SEO, το σωστ? SEO που…

Π?σο χρ?νο χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να αν?βει στη Google;

SEO
1 Σχ?λιο
POSOS-XRONOS-PROTI-SELIDA-GOOGLE-SITE-1-LOW
? Π?σο χρ?νο χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να αν?βει στη Google; Μ?πω? ?χετε φτι?ξει μια ν?α ιστοσελ?δα και ανυπομονε?τε να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google; ?χετε γεμ?σει ερωτηματικ? και αμφιβολ?ε? για το αν θα τα καταφ?ρετε να π?ρετε επισκ?πτε? που θα γ?νουν πελ?τε? και περιμ?νετε πω? και πω? θα…

Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση? SEO

SEO
4 Σχ?λια
VELTISTOPOIISI-SEO
? Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση? (SEO) Το μυστικ? π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νο site και πω? θα μπορ?σετε να βελτιστοποι?σετε το δικ? σα? Ο ?ρο? Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων για τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση?, βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? βελτιστοπο?ηση SEO -απ? το αγγλικ? search engine optimization, περιγρ?φει ?λε? εκε?νε? τι? διαδικασ?ε? και επεμβ?σει? που…

17 Τρ?ποι για να διαφημ?σετε το site σα?

POS-DIAFIMISETE-SITE-SAS-LOW
? 17 Τρ?ποι για να διαφημ?σετε το site σα? Η διαφ?μιση ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? πρ?γμα με την προ?θηση, την προ?θηση ιστοσελ?δων και το SEO. Θα πρ?πει ?λοι μα? να καταλ?βουμε ?τι ?ταν μιλ?με για διαφ?μιση εννοο?με ?λου? εκε?νου? του? τρ?που? για να κ?νουμε την ιστοσελ?δα μα? γνωστ? στο ευρ? κοιν?.…

Affiliate SEO: Πω? να δημιουργ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα

affiliate-seo-paramarketing
Affiliate SEO: Πω? να δημιουργ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα Το SEO χωρ?ζεται σε 2 βασικ?? κατηγορ?ε? απ? την ?ποψη ?τι ε?στε εταιρε?α SEO: Το Client SEO και Το Affiliate SEO Αυτ?? ε?ναι οι 2 βασικ?? πηγ?? εισοδ?ματο? για κ?ποιο SEO agency τ?σο σε παγκ?σμιο, αλλ? και σε εθνικ? επ?πεδο. Απ? την ?ποψη…

Google Penalty: Πω? να το αποφ?γετε και πω? να ανακ?μψετε

SEO
0
GOOGLE-PENALTY
? Google Penalty: Πω? να το αποφ?γετε και πω? να ανακ?μψετε Το Google Penalty ε?ναι η ποιν? που β?ζει η Google σε ιστοσελ?δε? που παραβι?ζουν κ?ποιον απ? του? βασικο?? καν?νε? ποι?τητα? τη?. Συν?θω? το Google Penalty, η τιμωρ?α δηλαδ? τη? Google ε?ναι φυσικ? συν?πεια μια? προσπ?θεια? χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου τη?…

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINES OPTIMIZATION SEO

Το search engines optimization (SEO) ? βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? στα ελληνικ? ε?ναι ?λε? οι εν?ργειε? που γ?νονται για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει?.

Η πρ?τη δεκ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google πα?ρνει το 97% των συνολικ?ν κλικ κατ? μ?σο ?ρο, εν? η πρ?τη τρι?δα λαμβ?νει το 65% με 70% των συνολικ?ν κλικ.

?πω? καταλ?βατε, ?μα θ?λετε να κρ?ψετε κ?τι, β?λτε το στην δε?τερη σελ?δα τη? Google και ε?ναι λογικ? ?τι δεν θα το βρει καν?να? γιατ? απλ?? καν?να? δεν θα ψ?ξει π?ραν τη? πρ?τη? σελ?δα? εκτ?? και αν ε?ναι ιδια?τερα περ?εργο? ?πω? εγ?.

Search Engine Optimization Services

Οι υπηρεσ?ε? search engine optimization περιλαμβ?νουν μια γκ?μα ενεργει?ν που ξεκιν?νε απ? την τεχνικ? βελτ?ωση του SEO, την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στην ιστοσελ?δα, στη δημιουργ?α backlinks με το χ?ρι και με φυσικ? τρ?πο, τα social signals και τ?λο? την δημιουργ?α περιεχομ?νου.

?λε? τι? παραπ?νω υπηρεσ?ε? τι? παρ?χει με επιτυχ?α η εταιρε?α μα? και μ?χρι στιγμ?? ?χουμε εξυπηρετ?σει π?νω απ? 500 πελ?τε? στον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και του SEO.

Πριν ξεκιν?σετε να κ?νετε οτιδ?ποτε για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να ?χετε καταστρ?σει ?να πλ?νο SEO και να ?χετε κ?νει αν?λυση αγορ?? για να βρε?τε δ?ο βασικ? πρ?γματα:

  • τι? βασικ?? σα? λ?ξει? κλειδι? και
  • του? κ?ριου? ανταγωνιστ?? σα?.

Αυτ? τα δ?ο πρ?γματα ε?ναι πολ? βασικ? να τα γνωρ?ζετε καλ? πριν ξεκιν?σετε οποιαδ?ποτε εκστρατε?α SEO και καλ? θα ?ταν να συμβουλευτε?τε ?να ?μπειρο Search Engine Otpimization Agency που να ?χει αποδεδειγμ?να αποτελ?σματα στην αγορ? σα? ? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?χει αναλ?βει.

Αυξ?στε τι? οργανικ?? αναζητ?σει? με τo σωστ? Search Engine Optimization

?ταν το search engine optimization γ?νεται σωστ? και απ? επαγγελματ?ε?, φα?νεται και γ?νονται αντιληπτ? τα αποτελ?σματα απ? το π?ρα? του πρ?του μ?να και μετ?.

Γενικ? η βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μια χρονοβ?ρα διαδικασ?α που μπορε? να π?ρει και 6 μ?νε? αν?λογα με την ?νταση τη? εκστρατε?α? σα? και φυσικ? το domain authority τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σο πιο ψηλ? το domain authority, τ?σο πιο καλ? θα π?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? τουλ?χιστον θεωρητικ?.

Τα οφ?λη τη? σωστ?? καμπ?νια? SEO ε?ναι πρωτ?στω? η α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα?, η α?ξηση των μετατροπ?ν και η α?ξηση των πωλ?σεων και του τζ?ρου ε?τε πρ?κειται για eshop, ε?τε πρ?κειται για ιστοσελ?δα επαγγελματ?α ? επιχειρηματικ? ιστοσελ?δα.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
在线观看精品国产福利片